.

(ΣΣ: φωτογραφία - Κωνσταντίνος Μπαλαλάς)

.

.

.