Ο

Είναι ένα πρόσωπο οικείο σχεδόν σε όλους όσοι ζουν στην περιοχή μας, εδώ και χρόνια.