Σάββατο, Φεβρουάριος 04, 2023
Follow Us
ΚΚΕ: Να παρθούν άμεσα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας “Τέρνα Λευκόλιθοι”.

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Να παρθούν άμεσα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας “Τέρνα Λευκόλιθοι”.

 

Οι βουλευτές Μαρίνος Γιώργος, Μανωλάκου Διαμάντω

 

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Τέρνα Λευκόλιθοι Ευβοίας στην οποία ζητούν μεταξύ άλλων μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας “Τέρνα Λευκόλιθοι” και η εταιρεία να αποζημιώσει τους εργαζόμενους, να καλύψει όλα τα νοσήλια και τα έξοδα τους.

 

 

Αθήνα 23/01/2022

Οι καταθέτοντες βουλευτές