Τρίτη, Νοέμβριος 24, 2020
Follow Us
τέθηκε στην παραγωγική της έκδοση η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 10 Νοεμβρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  1. Γνωρίζεται ότι, στις 09-11-20 τέθηκε στην παραγωγική της έκδοση η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας. Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες:

 Άδεια ναυαγοσώστη

 Δραστηριοποίηση δύτη

 Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

 Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

 Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

 Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

 Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου

 Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής

 Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

 Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

     ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.

  1. Μ.Μ.Ε. που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως δημοσιεύσουν ατελώς το παρόν, προκειμένου γνωστοποιηθεί ευρέως η θέση σε λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, στην οποία οι εξωτερικοί χρήστες [πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)] έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr , είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες.