Τετάρτη, Σεπτέμβριος 28, 2022
Follow Us
Άγιος Νικόλαος (ο Μικρός) ο εν Βουνένοις
Άγιος Νικόλαος ο εν Βουνένοις
 
 
 
 
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής: Σταθερή. Εορτάζει στις 9 Μαΐου εκάστου έτους.

Γόνε Ἀσίας Ἑλλάδος κλέος
Πολλὰς ὑποστὰς Νικόλαε βασάνους,
Χαίρων ἀνῆλθες ἐν πόλῳ μάκαρ τάχος.
Ἀμφ’ ἐνάτη Νικόλαον ἑῷον γῆθεν ἄειραν.

 

Νίκην ἀληθῆ Νικόλαε παράσχου
Γερασίμῳ πλέξαντι τοὺς δέ σοι Οἴκους.

 

Ω Nικόλαε διττόν είληφας στέφος,
Όσιος οία και αθλητής Kυρίου.