Σάββατο, Μάρτιος 25, 2023
Follow Us
Ακάθιστος Ύμνος - Γ' Στάσις (Γ' Χαιρετισμοί)
Γ' Χαιρετισμοί
 
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής: Με βάση το Πάσχα. Εορτάζει 30 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα.Αγιογραφίες / Φωτογραφίες