Τρίτη, Νοέμβριος 28, 2023
Follow Us
Ανάληψη του Χριστού
Της Αναλήψεως
 
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής: Με βάση το Πάσχα. Εορτάζει 39 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα.

Ἐκ δεξιᾶς κάθισας πατρικῆς Λόγε,
Μύσταις παρασχὼν πίστιν ἀσφαλεστέραν.