Τετάρτη, Δεκέμβριος 07, 2022
Follow Us
ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ

Έχουμε πάρει λάθος δρόμο.

Στην πραγματικότητα έχουμε βγει από τον δρόμο. Για αυτό όλες μας οι επιλογές οδηγούν σε αδιέξοδα.

Αυτό μας συμβαίνει γιατί έχουμε αφήσει πίσω μας αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Δεν κινδυνεύουμε από κανέναν ιό.

Κινδυνεύουμε από τον άνθρωπο( άνω+θρώσκω) που μεταλλάχτηκε σε ά- θρωπο ( α στερητικό + θρώσκω).

Απωλέσαμε την έλξη του νου προς τα άνω και εξορίσαμε το ν όχι μόνο από το τέλος των λέξεων, αλλά και δόλια από την θέση που υπομνημάτιζε στην ονομασία μας την αιτία της τελειότητας της λογικής μας φύσης. Εντρυφούμε πια σε κάθε είδους ξενιτειά, αποκτήσαμε δεξιοτεχνίες ακόμα και στις γλώσσες των μηχανών και κάθε λογής υπολογιστών και μόνο τη γλώσσα της βαθιάς καρδιάς δεν αναγνωρίζουμε πια, τη γλώσσα που συνδιαλέγεται με την βαθιά καρδιά του Θεού.