Βίντεο από την τοποθεσία Αγία Ειρήνη που βρέθηκαν οι δύο μαρμάρινες πλάκες γνωστές ως όστρακα Οροβιων στις οποίες γίνεται αναφορά στο Μαντείο του Σεληναιου Απολλωνα.

Register to read more...