του Κωνσταντίνου Γανωτή

της Κατερίνας Αθηνιώτη-Παπαδάκη

της Κατερίνας Ἀθηνιώτη-Παπαδάκη

της Κατερίνας Ἀθηνιώτη-Παπαδάκη

της Κατερίνας Ἀθηνιώτη-Παπαδάκη