Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.

το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου...

?

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...

Ελύτης
.

Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά.

Οδυσσέας Ελύτης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Τάσος Μπίρης
Για να πατάς στέρεα στη γη,

πρέπει το ένα πόδι σου να είναι έξω από τη γη.
Κι έναν πόντο πιο ψηλά να πάτε, άνθρωποι,

ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός.

Οδ. Ελύτης (φωτογραφία Τάσος Μπίρης)