της Κατερίνας Πουλιάση

της Κατερίνας Πουλιάση

Όλες οι δυστυχίες του ανθρώπου απορρέουν απ’ την ανικανότητά του να καθίσει σ’ ένα δωμάτιο μόνος και σιωπηλός.

του Κώστα Μπούγα

του Δημήτρη Μάρκου