του Γιάννη Καρατζούδη (Μηχανικού)

<του Γιάννη Καρατζούδη (Μηχανικού)

του Γιάννη Καρατζούδη (Μηχανικού)

(ποίημα του Γιώργου Λουκά - Ασμήνιο)

του Γιάννη Καρατζούδη (Μηχανικού)