.

.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

..

.