Δείτε την 26η εκπομπή της ΕΣΑμεΑ (εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)

Δείτε την 9η εκπομπή της ΕΣΑμεΑ (εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)

Δείτε την 7η εκπομπή της ΕΣΑμεΑ (εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)

Δείτε την 8η εκπομπή της ΕΣΑμεΑ (εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)