Για άλλη μια φορά στο Νέο Πύργο γιορτάστηκε η Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλή και πραγματοποιήθηκε το παλιό έθιμο του "υψώματος".

Register to read more...