Γιάννης Κοντζιάς: 1000 νέα φωτιστικά σώματα LED αντικαθιστούν τα παλαιάς τεχνολογίας και φωτίζουμε επαρκέστερα τις πόλεις και τα χωριά μας.

Register to read more...