Μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Ρουμανίας με επικεφαλής τον Ελληνικής καταγωγής Βουλευτή και Γραμματέα της Βουλής των Αντιπροσώπων κο Dragoş Gabriel ZISOPOL

Register to read more...