Δείτε vido με αποσπάσματα από τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Καμαρίων.

Register to read more...