Ενόψει έναρξης θερινής περιόδου, εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας για θέματα καθαριότητας-ευταξίας-υγιεινής στους χώρους Λιμένων και Χερσαίων Ζωνών Λιμένα.

Register to read more...