ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θα ήθελα να καταθέσω τις απόψεις μου ξεκάθαρα και με σαφήνεια, γι αυτό το σημαντικό για το νομό μας -και όχι μόνο- θέμα.

Register to read more...