Ακούστε τον Γιάννη Τσελίκα να μιλάει για το πρόβλημα μετακίνησης των μαθητών από την Γαλατσώνα.

Register to read more...