Απο τον αναγνώστη μας Γιάννη Παπακωνσταντίνου λάβαμε την πιό κάτω επιστολή που απευθύνεται κυρίως προς τους Επαγγελματίες του Τουρισμού:

Register to read more...