Το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει αρκετές κλοπές ξερών σύκων από παραγωγούς, κυρίως από τους χώρους που αποξηραίνονται τα σύκα (λιάστρες).

Register to read more...