Την Παρασκευή 18/10/2019 συνεδρίασαν για πρώτη φορά τα μέλη του νέου Δ.Σ. του Ν.Ο.Δ.Ω., όπως αυτά ανεδείχθησαν από την Γ.Σ. της 13/10/2019

Register to read more...