Η εταιρεία Δ. Τσούτσικας ( ΝΤΟΥΝΟΣ ) συνεχίζει να στηρίζει τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής, παραλαμβάνοντας ελιές μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2018.

Register to read more...