Μέρες του 2017 ζήσαμε και πάλι στο Νέο Πύργο και στους Ωρεούς με τους νεαρούς χορευτές της Ελληνικής Κοινότητας της Prahova Ρουμανιας.

Register to read more...