«Φτερά» θα κάνουν εντός του 2017 από το εισόδημα των συνταξιούχων και άλλων δικαιούχων επιδομάτων 780 εκατ. ευρώ με βάση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για τα ασφαλιστικά ταμεία. Η εξοικονόμηση αφορά κυρίως μειώσεις συντάξεων ενώ εγγράφονται και πρόσθετα έσοδα από αυξήσεις εισφορών. Το συνολικό κονδύλι που πρέπει να εξοικονομηθεί στην

Register to read more...