Η διαδικασία της δημοπράτησης των τηλεοπτικών αδειών ήταν αναμφίβολα αδιάβλητη, αλλά οι πολλές παράμετροι και η βραδύτητα με την οποία προχωρούν οι διαδικασίες οριστικοποίησης, έχει δημιουργήσει στο τηλεοπτικό πεδίο μία αναστάτωση σε τουλάχιστον τρία κανάλια και κυρίως βασανιστική ανησυχία στους εργαζόμενους σε αυτά.

Register to read more...