Στο star για τις πολιτιστικές διαδρομές της Στερεάς . Στον αρχαιολογικό χώρο Παλαμαρι Σκύρου που εντάχθηκε στον κορμό των διαδρομών.