του Γιάννη Καρατζούδη (μηχανικού)

του Γιάννη Καρατζούδη (μηχανικού)

του Γιάννη Καρατζούδη (μηχανικού)

του Γιάννη Καρατζούδη (μηχανικού)

Ἐσωκλείω μιά ἀέναα ἀνοιγόμενη θάλασσα ἀπό

Φῶς μέσα μου.