Τετάρτη, Νοέμβριος 29, 2023
Follow Us
Όσιος Νείλος ο Ασκητής

 

Όσιος Νείλος ο Ασκητής
 
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής: Σταθερή. Εορτάζει στις 12 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Αἴγυπτον ἄρδει Νεῖλος, ἀλλὰ καὶ κτίσιν.
Λόγῳ κατάρδει, καὶ θανών, Νεῖλος μέγας.