Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2024
Follow Us

 


Είμαστε μια παρέα διαφορετικών ανθρώπων, με άποψη και γνώμη για τα τοπικά θέματα αλλά και για θέματα που αφορούν τη χώρα μας και τον κόσμο ολόκληρο.


Σίγουρα δεν έχουμε τα ίδια πιστεύω και τις ίδιες πεποιθήσεις.


Έχουμε όμως ένα κοινό: την αγάπη μας προς τον άνθρωπο και την αφοσίωσή μας στην αλήθεια ως βάση για μια ευαισθητοποιημένη, έγκυρη ,στοχαστική και κριτική ενημέρωση.


Προσπάθειά μας είναι να καλύψουμε ένα κενό που νοιώσαμε ότι υπάρχει, υπηρετώντας το δικαίωμα του πολίτη στην ποιοτική πληροφόρηση πού αποτελεί καθοριστική εγγύηση για ένα καλύτερο μέλλον.


Στον ΔΙΑΥΛΟ θα βρείτε χώρο να πείτε και να μοιραστείτε θέματα που πιστεύατε πως δεν ενδιαφέρεται κανείς να ασχοληθεί μαζί τους.


Εμείς έχουμε τη διάθεση να τα μοιραστούμε, να τα κοινωνήσουμε...


Τελικοί κριτές..... οι αναγνώστες μας.