Τρίτη, Απρίλιος 23, 2024
Follow Us
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ στην Κορυφή Χούνη (ομάδας STRATA)

Αυτήν την Κυριακή καιρού επιτρέποντος!


Σημείο συνάντησης στην διασταύρωση των Γιάλτρων Βόρεια Εύβοια και ώρα 09.00!


Όσοι πιστοί προσέλθετε..