Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2024
Follow Us
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ... καθαρίζουμε ξερά χόρτα και σκουπίδια σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους που μας ανήκουν.
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
 
Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 (από 1/5/2024 έως 31/10/2024) και σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 20/2023
(Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20/2023, ΦΕΚ 2549/Β/19-4-2023) και του Ν. 5075/12/-12-2023, καλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές
 
◾οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
 
◾οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
 
◾ εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από κτίσμα,
 
να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:
 
- Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
- Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνειά του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
- ποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
- Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
- Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
 
Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισαμού.
 
Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.
 
Οι υπόχρεοι, μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δύναται να ενημερώνουν σχετικά τον οικείο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο.
 
Ενδεικτικό υπόδειγμα της ως άνω δήλωσης αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α της ΥΑ.
 
Οι ιδιοκτήτες νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων του οφείλουν να εκπληρώνουν τη υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου και των αρόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς».
 
Ο Αναπληρωτής Πρ. Πολ. Προστασίας & Εθελοντισμού
Αναστάσιος Μπίρης