Παρασκευή, Ιούλιος 12, 2024
Follow Us
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ… ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

 
Η απόφαση του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας να ορίσει νέο συντονιστή επιστημονικού έργου (διευθυντή) στο ΚΥ Ιστιαίας, προκάλεσε την αντίδραση της πλειοψηφίας των ενεργών γιατρών του κέντρου.


Η αδυναμία εξεύρεσης λύσης, έστω και συμβιβαστικής, εξ αιτίας της αδιάλλακτης στάσης του διοικητή κ. Σερέτη, εξωθεί πέντε μόνιμους γιατρούς από τους επτά σε παραίτηση.
Η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι η κοινή δήλωση παραίτησης των πέντε γιατρών άρχισε να γίνεται πράξη (η μια παραίτηση είναι ήδη γεγονός και ακολουθούν οι υπόλοιπες, είτε με την μορφή παραιτήσεων είτε σαν αποχωρήσεις), έχοντας ως αποτέλεσμα, αν όχι το οριστικό κλείσιμο του ΚΥ, την περεταίρω υποβάθμισή του .


Σε ένα κέντρο υγείας όπου η θέση του παιδιάτρου είναι κενή εδώ και δύο (2) χρόνια, παρόλο που προκηρύσσεται , γιατί δεν ενδιαφέρεται κανείς να την καλύψει, με δεδομένες τις κακές συνθήκες εργασίας, την οργανωτική αδυναμία του συγκεκριμένου κέντρου, καθώς και τη μεγάλη απόσταση από νοσοκομείου υποστήριξης (Χαλκίδας ή Λαμίας) και
με τη θέση του παθολόγου επίσης κενή εδώ και τρία (3) χρόνια έρχεται να προστεθεί και η επαπειλουμένη απώλεια των πέντε γιατρών.

Τρεις γενικοί γιατροί με δεκαπενταετή έως τριακονταετή πείρα, οι οποίοι γενικοί γιατροί κάλυπταν μέχρι τώρα τις ελλείψεις του παιδιάτρου και του παθολόγου, μίας μικροβιολόγου με δεκαπενταετή και πλέον πείρα και της μιας καρδιολόγου.


Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε , για να αντιληφθούμε και το μέγεθος της απώλειας, ότι η καρδιολόγος που εργάζεται στο κέντρο υγείας, εκτός από την υποστήριξη που παρέχει στα καρδιολογικά περιστατικά, κατέχει μεταπτυχιακό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας , έχει πρόσφατη και σε ισχύ πιστοποίηση στην διασωλήνωση ασθενών (δεν υπάρχει άλλος στο ΚΥ Ιστιαίας με πιστοποίηση) , καθώς και πιστοποίηση στην διαχείριση επειγόντων περιστατικών παθολογικού χαρακτήρα και περιστατικά τραυμάτων.


Μαζί δε με την καρδιολόγο, θα λείψουν από το ΚΥ Ιστιαίας ο υπέρηχος καρδιάς , το μηχάνημα για το τεστ κοπώσεως , το χόλντερ και το μόνιτορ καταγραφής, όργανα που ή ίδια είχε παραχωρήσει στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια με την προϋπόθεση την παρουσίας της στο συγκεκριμένο κέντρο.


Ο αντίκτυπος αυτής της κατάστασης έχει αναφορά σε όλη την κοινωνία, ιδιαίτερα δε θα πλήξει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (τρίτη ηλικία , νέα ζευγάρια με παιδιά, οικονομικά αδύναμους, κλπ) και σίγουρα θα επηρεάσει τη γενικότερη προσπάθεια ανάκαμψης της επαρχίας, τόσο ως τουριστικός προορισμός, όσο ως τόπος επιλογής για ζωή και εν γένει δραστηριότητα.


Αυτονόητο είναι ότι η δυσλειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ένα τόπο έχει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δηλώνουν για ακόμη μια φορά την αδιαφορία της κεντρικής διοίκησης (βλέπε υπουργείο υγείας) για τους πολίτες , ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και αναδεικνύει επίσης την αδυναμία παρέμβασης των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων σε ένα ζήτημα που κυριολεκτικά είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.


Η κινητοποίηση της κοινωνίας όλης, με τις διάφορες εκφράσεις της, όπως αιρετοί , σύλλογοι, σωματεία , κομματικοί σχηματισμοί και άλλων φορέων, μπορεί να αναστρέψει την πορεία των πραγμάτων, με πρώτο βήμα την ανάκληση της απόφασης του ορισμού διευθυντή στο κέντρο υγείας και την τοποθέτηση νέου με αυστηρά αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια …επιτέλους για το όφελος των πολλών….