Τρίτη, Μαϊος 21, 2024
Follow Us
ΙΝ Ζωοδόχου Πηγής Γιάλτρων: ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Χαῖρε ὕδωρ τό ἀνώτερον κολυμβήϑρας Σιλωάμ·
~
Χαῖρε, ῥάβδος ἡ βλαστήσασα, ἀποῤῥήτως Ἀαρών·
χαῖρε, κλίνη ἣν ἑξήκοντα, θεωροῦσι Σολομών.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Γιάλτρων !


Χρόνια πολλά !

ΣΣ: φωτογραφίες του Αναγνώστη Θωμά Χαντζή