Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2024
Follow Us
Προσευχὴ γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ δίνουν πανελλήνιες ἐξετάσεις Τοῦ Ἀρχιμ. Βαρλαὰμ Μετεωρίτου
Προσευχὴ γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ δίνουν πανελλήνιες ἐξετάσεις Τοῦ Ἀρχιμ. Βαρλαὰμ Μετεωρίτου:
 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς τῆς σοφίας καὶ τῆς ἐπιγνώσεως, στρέφουμε τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδία μας σε Σένα, παρακαλώντας Σε γιὰ τὰ παιδιά μας ποὺ εἶναι ἐνώπιον τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων.
Φώτισέ τα μέ τὸ φῶς τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος, ἐνίσχυσέ τα μέ δύναμη καὶ ὑπομονή, καὶ χάρισέ τους τὴν ἡρεμία καὶ τὴν γαλήνη ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ ἀνταπεξέλθουν στὴν δοκιμασία αὐτή.
Παντοδύναμε Κύριε, δῶσε τὰ δῶρα τῆς σοφίας, τῆς κατανόησης καὶ τῆς διακρίσεως, ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ νὰ ἐφαρμόσουν ὅσα ἔμαθαν. Καθοδήγησε τὰ χέρια τους, τὴν σκέψη τους, καὶ τὶς πράξεις τους, καὶ ἄφησέ τα νὰ νιώσουν τὴν παρουσία Σου κοντὰ τους, ὥστε νὰ ξεπεράσουν κάθε ἄγχος καὶ φόβο.
Υπεραγία Θεοτόκε, Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, μεσολάβησε γι’ αὐτὰ στὸν Υἱὸ σου, νὰ τὰ στηρίξει καὶ νὰ τὰ προστατεύσει. Εὐλόγησέ τα νὰ πορεύονται πάντοτε στὸ φῶς τῆς Ἀλήθειας καὶ νὰ δοξάζουν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας μὲ κάθε τους ἐπιτυχία.
Ἀμήν.
 
 
 
 
επιμέλεια: Θωμάς Χαντζής (Αναγνώστης)