Κυριακή, Ιούλιος 21, 2024
Follow Us
Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς
Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς
 
 
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής: Σταθερή. Εορτάζει στις 7 Ιουλίου εκάστου έτους.


Κυριακὴ θανοῦσα τὴν τομὴν φθάνει
Προαιρέσει, πλὴν καὶ τελειοῦται ξίφει.