Παρασκευή, Ιούλιος 19, 2024
Follow Us
Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου
Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου
 
 
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής: Σταθερή. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

 

Πάσας ἀληθῶς, Ἄννα, νικᾷς μητέρας,
Μήτηρ ἕως ἂν σὴ γένηται θυγάτηρ.
Ἐξάγαγε πρὸς φῶς Θεομήτορα ὀγδόῃ Ἄννα.